top of page

Läs thailändska med studiemedel från CSN

Intensivkursen i thailändska på Lanta International Language School är godkänd av svenska myndigheter, vilket gör det möjligt för dig att erhålla studiemedel från CSN för att studera här. Våra språkkurser bedöms som studier på gymnasienivå.

Studiemedlet är uppdelat i två delar - bidrag och lån. För år 2024 är bidraget 997 kr per vecka och studielånet är 2 292 kr per vecka, vilket innebär totalt 3 289 kr per vecka. Dessa pengar är avsedda att täcka kostnader för mat, boende och lokala transport, vilket de enkelt gör om du lever utan allt för stora utsvängningar.

Förutom bidraget och lånet kan du även ta ett merkostnadslån för att täcka kursavgiften, flygbiljetten och försäkringen. Merkostnadslån för utlandsstudier ligger på 716 kr per vecka.

För att bli beviljad studiemedel måste du uppfylla CSNs krav. För närvarande gäller bland annat följande:

  • Du är mellan 20 och 60 år (du kan ansöka från andra halvåret de år du fyller 20, om du är yngre än 20 år kan du i stället ansöka om studiehjälp. Antalet veckor du kan ta studielån minskar för varje år från och med det år du fyller 51 till och med det år du fyller 61.).

  • Du studerar en kurs som är minst 13 veckor lång.

Läs mer på CSNs webbplats.

Så här gör du

För att kunna bli berättigad till studiemedel måste du vara antagen till en kurs. Du startar med att ansöka till en intensivkurs som är minst 13 veckor lång. När ansökningsavgiften är betald och du har blivit antagen, skickar vi dig en språkblankett (Intyg om språkkurs - 5509W) via e-post som du behöver för att ansöka om studiemedel. Detta brukar vanligtvis ta högst en vecka.

 

Studiemedelsansökan gör du sedan själv på CSN:s webbplats. Processen hos CSN tar olika lång tid beroende på deras arbetsbelastning. Vanligtvis tar det mellan en och fyra veckor att få besked.

Om du har blivit beviljad studiemedel, kommer den första utbetalningen att ske tidigast tre veckor före kursens startdatum.

Skulle du behöva avbryta eller skjuta upp din kurs så var noga med att meddela CSN om dina ändrade planer så att de kan ta ett nytt beslut angående dina studiemedel. Om du får pengar utbetalade som du inte har rätt till kan du i värsta fall bli polisanmäld för bedrägeriförsök.

bottom of page